Nuut by ons?

Baie welkom by NG Kerk Parow-Welgelegen!

Ons is ‘n kerk vir vandag en môre se mense. Ons skep vir jou die ruimte om te aanbid en ook om jou gawes uit te leef in ‘n familie-vriendelike atmosfeer.
Ons wil jou bystaan om ‘n Johannes 10:10 lewe te leef. ‘n Lewe in oorvloed. Ons sien uit om saam met jou te aanbid en bedien. Welkom by ons geestelike-familie!

Gemeente kontakinligting:

Kontaknommer: 021 558 0014
WhatsApp: 074 682 6890 (Stoor ons nommer op jou foon om die gemeente se boodskappe te kan ontvang)
Facebook: @ParowWelgelegen (Volg ons gerus. Ons is baie aktief op Facebook)

Het jy geweet:-

09:00 Sondae – Gesamentlike erediens

 • met moederskamer links voor in ouditorium (0 – 23 maande)
 • met kleuterkerk in die konferensielokaal (2 tot 5 jaar)
 • met junior kategese in die kerksaal (Graad R tot 6)
 • met senior kategese na erediens in konferensielokaal (Graad 7 tot 10)

Woorduur Woensdae

 • Woensdae om 19:00 in die koffie en kuier-area. Kom reis saam deur die Bybel.

 Gemeentekuiers

 • Ons hou kwartaalliks geleenthede waar ons saam kuier en eet. Gemeentekuier-datums word in die aankondigings geadverteer en ook in die gemeente se almanak wat by die kerkkantoor beskikbaar is.

 Dankoffers:

 • Daar is verskeie maniere om ‘n dankoffer betaling te maak:
  • EFT betaling: NGK Parow-Welgelegen, ABSA, Tjekrekening, Rek No: 0390581629, Tak: 632005 – Verwysing Jou naam plus dankoffer
  • SnapScan: Kode is beskikbaar op die aankondigings-blaadjies
   SnapScan QR - NG Welgelegen
  • Kontant in koevertjie gemerk “maandelikse dankoffer” en in die kollekte bordjie geplaas op ‘n Sondag. Of inbetaal by kerkkantoor gedurende die week.
  • Aftrekorder – vorms is beskikbaar by die kerkkantoor

Kom gesels gerus met ons, ons wil jou beter leer ken en ‘n pad saam met jou stap!

Voltooi gerus ons nuwe lidmaat/intrekker vorm:  DATABASISVORM
Stuur gerus die die voltooide vorm na ons via e-pos of plaas dit Sondag in die kollektebordjie.

Volg geruk hierdie skakel om te sien in watter wyk jy woon:  wyksindeling.

Wat is waar?
Vloerplan met fotos