Besonderhede

 Adres La Provenceweg 47
Welgelegen, 7500
Posadres Posbus 15218
Panorama
7506
Telefoon 021 558 0014/5 of
WhatsApp: 074 682 5848
Faks 086 649 5848
E-pos kantoor@ngkwelgelegen.co.za
Kantoorure (Admin) Maandag tot Vrydag, 09H00 tot 14H00
*Die kerkkantoor sal ongelukkig tot 16 April 2020 gesluit wees.

Leave a Reply