Gemeenteraad

Leraar – Alwyn Carstens (Onder-Voorsitter)

Leraar – Divan Vrey

Leraar – Jako Visser (Jeugbediening)

Gemeentebestuurder & musiekbediening – Tania Olivier

IT-werkgroep – Rudolf Visser (Voorsitter)

Finansies – Dominique Waso

Klank- en beeldwerkgroep – Wildri Louw

Fasiliteitewerkgroep – Francois Nortjè

Terreinewerkgroep – Dirk Du Toit

Kleuterkerkbediening– Johan Breytenbach

Junior-kategesebediening – Derik Vorster

Senior-kategesebediening – Estee Richter

Jongwerkendesbediening – Vakant

Dienstewerkgroep – Gawie du Toit

Personeelbestuurwerkgroep – Anel vd Walt