Eredienste

 9:00 Sondae – Gesamentlike erediens

  • met moederskamer links voor in ouditorium (0 – 23 maande)
  • met kleuterkerk in die konferensielokaal (2 tot 5 jaar)
  • met junior kategese in die kerksaal (Graad R tot 6)
  • met senior kategese na erediens in konferensielokaal (Graad 7 tot 10)
  • met finalejaarskategese na erediens in Alwyn se kantoor (Graad 11/12)  

Ons Woord gebaseerde eredienste is gemaklik informeel. Jy is welkom om te kom net soos jy is.  Die musiekspan bedien Liedboek, Flam en ook ander liedere met ‘n meer kontemporêre aanslag.   

 

Geniet gerus ‘n heerlike koppie koffie/tee in ons Koffie en Kuier-area voor of na die erediens. Saam kuier is nie net lekker nie, maar ook baie belangrik.