Welkom by NG Kerk Parow-Welgelegen!

Vir die nuutste inligting oor Covid-19 kan jy gerus die regering se webwerf besoek: https://sacoronavirus.co.za/

 

Ons is ‘n kerk vir vandag en môre se mense.
Eietydse, lewensgetroue en aktiewe dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap. Hier wil ons van vreemdelinge medereisigers maak.

Om ‘n Christen te wees beteken nie dat jy volmaak is nie. Christene dink nie ons is beter as ander nie, maar ons weet dat ons vir God “orraait” is omdat Hy vir ons lief is en Sy Seun, Jesus, gegee het om vir ons sondes te betaal. Daarom, al is jy baie bewus van jou sonde en weet nie of jy by ons sal inpas nie, moet en mag jy weet: Jy is welkom!

Christene is in baie opsigte soos ander mense; al verskil is dat ons in Jesus gaan wegkruip en ons sondes agter Hom ‘wegsteek’. Om Christen te wees is dus beslis nie die strenge nakom van ‘n hele kaboedel godsdienstige reëls en regulasies nie. Inteendeel, dit is ‘n heerlike en avontuurlike saamleef met ‘n Iemand; ons Here Jesus.

Indien jy graag meer inligting oor die gemeente wil hê of belangstel om lidmaat van die gemeente te word kan jy die kerkkantoor kontak of na afloop van ‘n erediens met een van die leraars gaan gesels.

Nuwe lidmaat/intrekker vorms moet ingevul word en kan dan terug gestuur word dmv
e-pos, faks of by die kerkkantoor ingehandig word. Jy sal per e-pos in kennis gestel word van jou wyksindeling.

Ons is baie aktief op Facebook. Volg ons gerus daar vir die nuutste ontwikkelinge:
https://www.facebook.com/ParowWelgelegen

Facebook_logo-9