Wyke

 Jy is vir ons belangrik en ons wil graag met jou kuier en gesels. Ons hou kwartaaliks wyksgeleenthede waar ons saam eet en lekker kuier. Die volgende wykskuiers is:

15 Aug – Seniorlidmate (12:00)
12 Sep – Wyke 1 – 11, 15 – 17 (Alwyn se wyke)
19 Sep – Wyke 12 – 14, 18 – 26 (Divan se wyke)

*Maak nie saak in watter wyk jy is nie, jy is welkom om enige van die wykskuiers by te woon.

Die wyksindelings van ons gemeente word op die onderstaande kaart aangedui. Klik op enige rooi area om te sien watter wyk dit is en wie die Geestelike versorger in daardie wyk is. Wyk 24 word nie op hierdie kaart aangedui nie omdat dit alle buitewyke (bv Panorama) verteenwoordig.

Alle kontakinligting is by die kerkkantoor beskikbaar.

Daar is vir elke wyk ‘n geestelike versorger
[Wyke 1-4]
[Wyke 5-7]
[Wyke 8-11]
[Wyke 12-14]
[Wyke 15-17,25]
[Wyke 18-21]
[Wyke 22,23,26]
[Wyke 24a,b,c]